Home RADY A TIPY Dítě s ADHD: Jakou roli má rodič v jeho výchově

Dítě s ADHD: Jakou roli má rodič v jeho výchově

by redakce
ADHD

Při výchově dítěte s ADHD poruchou má zásadní roli rodina. Nejenže má k dítěti nejblíž, ale zpravidla dokáže nejlépe vycítit jednotlivá specifika jednání dítěte a správně ho motivovat k pokroku.

Důležité je nevzdat se, znovu a znovu hledat novou energii a odhodlání k usměrňování dítěte, ale přitom nezapomínat na vlastní odpočinek a vlastní dobití baterek. Bez toho to zkrátka nedáte.

Dejte dítěti bezprostřední feedback

Bezprostřední zpětná vazba neboli feedback je pro dítě nezbytně důležitá. Formulujte své pocity, svá přání. Řekněte: „Vadí mi, nelíbí se mi, když máš neuklizený pokoj.“ Nepoužívejte odsuzující vyjádření jako: „Jsi nepořádný, jsi hrozný, neumíš uklízet.“ Reagujte ihned, když dítě udělá chybu. Reagujte pevně, ale mírně. Zkuste dítě vždy za něco pochválit a pak ho požádat o nápravu toho, co neudělalo dobře. Pokuste se vždy najít něco, co udělalo dobře. Vaše dítě potřebuje cítit, že o něm v nitru smýšlíte pozitivně a s úctou.

Co nejčastěji dítě hodnoťte

Nešetřete s pozitivní pochvalou. Pochvalte dítě za jakoukoli dobrou věc, kterou udělalo. Pohlaďte ho. Když dítě dělá úkol, pochvalte ho. Řekněte mu to hned, nahlas. Vydrží tak u úkolu déle, než kdybyste čekali na jeho chybu a hned ho pokárali.

Dejte najevo své ocenění

K ocenění snahy dítěte používejte jasně pochopitelné a názorné odměny, například vřelý dotek, nějaká výhoda, malé hračky, výjimečně i peníze. Ačkoliv se obecně pro děti nedoporučují časté odměny, u dětí s ADHD má pozitivní vliv častá pochvala.

Pochvala místo trestu

Trest má účinek jen v takovém případě, je-li výjimečný. Zkuste si stanovit pravidlo: pochvala před trestem. Nejprve zkuste dítě po dobrém nasměrovat ke splnění úkolu. Pokud se zadaří, pochvalte ho. Nemluvte vůbec o tom, co by hrozilo, kdyby vás neposlechlo. Pochvala by měla být 2-3x častější, než kritika a trest.

You may also like

Leave a Comment