Home RADY A TIPY Nejmodernější urodynamické pracoviště v Česku

Nejmodernější urodynamické pracoviště v Česku

by redakce
urodynamické pracoviště

Nejmodernější urodynamické pracoviště v České republice má Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Slavnostního otevření nové ambulance se ve středu 17. ledna 2018 zúčastnili zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice a kliniky, které v prezentaci s problematikou seznámil vedoucí lékař pracoviště MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D.

„Jsem rád, že se podařilo v poměrně krátkém čase nové pracoviště kliniky urologie a robotické chirurgie připravit a špičkově vybavit. Krajská zdravotní za urodynamickou sestavu zaplatila 3 025 000 Kč včetně DPH. Poděkování patří akcionáři, Ústeckému kraji, který na nákup této moderní přístrojové techniky poskytl investiční dotaci. Ostatní vybavení a stavební úpravy vyšly přibližně na 400 000 Kč včetně DPH. Chci zdůraznit, že pracoviště významně rozšiřuje možnosti péče v důležitém lékařském oboru na klinice, která již mnoho let dosahuje úrovně klinik fakultních nemocnic, za což všem, kdo se na přípravě urodynamické ambulance podíleli, děkuji,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Nejprve chci poděkovat současnému představenstvu Krajské zdravotní, že ve spolupráci s vedením Ústeckého kraje zajišťuje kontinuální finanční investiční podporu pro naše nemocnice. Pořízení urodynamické sestavy je právě takovým příkladem. Rád bych i připomněl, že pro pacienty s urologickými obtížemi budou spádovou oblastí tohoto pracoviště určitě severní Čechy, ale ambulance a poradny budou poskytovat péči i zájemcům z jiných regionů. Těší mě, že v tomto smyslu urodynamika rozšíří řadu pracovišť v rámci Krajské zdravotní s nadregionálním významem a přispěje k dalšímu zvýšení její prestiže,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., připomněl tradici v urologii, kterou největší nemocnice v Ústeckém kraji má. „Urologie v Masarykově nemocnici v těchto dnech slaví 55 let. Pan doc. MUDr. Jiří Mikš, CSc., zakladatel a primář zdejšího samostatného urologického oddělení, již v roce 1971 obhájil kandidátskou práci na téma Strictury močové trubice a v roce 1978 byl jmenován docentem. A byla zde jedna z prvních urodynamických aparatur v republice. Vše zůstalo ale na úrovni základní urodynamiky, a tak jsem rád, že příchodem MUDr. Jaroslava Ženíška, Ph.D., jsme urodynamiku dostali na tak vysokou úroveň, jakou tu má např. uroonkologie či léčba kamenů,“ řekl MUDr. Josef Liehne.

Nové urodynamické pracoviště bude využito v oblasti funkční urologie, k diagnostice poruch dolních cest močových u dětí i dospělých. Jednou z hlavních oblastí je diagnostika a léčba inkontinence, tedy úniku moči, hygienického a sociálního problému všech věkových skupin. Součástí urodynamické sestavy je velmi kvalitní křeslo z uhlíkových vláken, rentgen transparentní, umožňující provést kvalitně vyšetření u lidí pohybově limitovaných. Pracoviště umožní rozvoj neurourologie, praktiky samostatné urologické disciplíny s vazbou na neurologii, neurochirurgii. Jedná se z velké části o hendikepované pacienty, na vozíku, po úrazech páteře a míchy, kdy dochází k významným změnám činnosti dolních cest močových, které v dlouhodobé perspektivě mohou vést až ke ztrátě funkce ledvin, pokud nejsou diagnostikované a léčené. Jde v mnoha případech o mladé lidi, s dlouhou životní perspektivou, jejichž opětovné zařazení do společnosti a rodiny je velmi žádoucí. Vedle úrazů však činnost dolních cest močových ovlivňuje i řada neurologických onemocnění. Např. roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, diabetes mellitus s komplikacemi, centrální mozkové příhody. I zde je zásadní stabilizovat jímací a vyprazdňovací funkci měchýře. Pro indikaci léčby je i zde urodynamické vyšetření naprosto klíčové. Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch mikce má návaznost i na vyšetřování a rehabilitaci pánevního dna, zejména u žen, které často trápí inkontinence moči.

„Máme vizi, k jejímuž naplnění je nutné udělat řadu kroků. Jako první v Česku, ve spolupráci s týmem neurochirurgické kliniky v čele s prof. MUDr. Martinem Samešem, CSc., chceme začít se specifickou elektrostimulační léčbou, sakrální deaferentací, a zařadit ji jako standardní metodu pro pacienty z celé České republiky. V ústecké Masarykově nemocnici, potažmo v rámci Krajské zdravotní, jsme schopni dát bez komplikací dohromady tým specialistů, protože k takové léčbě je nezbytná mezioborová spolupráce urologa, neurologa, neurochirurga a psychologa. Urodynamické pracoviště v rámci centra pro diagnostiku a léčbu poruch močení mohlo vzniknout jen díky tomu, že představenstvo Krajské zdravotní dává takovým projektům zelenou,“ říká MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D.

„Slavnostní otevření urodynamického pracoviště předznamenala realizace první Školy funkční urologie pod záštitou České urologické společnosti, která proběhla na půdě Masarykovy nemocnice díky příchodu MUDr. Jaroslava Ženíška, Ph.D., na pracoviště kliniky. S ním byl spojen nákup a instalace urodynamické aparatury. Díky osobnímu přístupu doktora Ženíška proběhla nejrychlejší instalace nového stroje a návazné první školení externistů. Tento pokrok je pro Krajskou zdravotní o to zajímavější, že mezi prvními frekventanty tohoto kurzu byli dva lékaři z Fakultní nemocnice Plzeň,“upozornil MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Zdroj:Protex.cz, ctk

You may also like

Leave a Comment