Home RADY A TIPY Stárnutí je naprogramované, dobrá nebo špatná zpráva

Stárnutí je naprogramované, dobrá nebo špatná zpráva

by redakce
stáří

Odpradávna si lidé kladli otázku proč existuje stárnutí smrtelnost. Všechny ostatní znaky jako je krása, zdraví, vitalita souvisí se stářím. Bylo to tak všední, že si lidé ani nekladli otázku proč. Pokud se tedy zabýváme kvalitou života a porovnáváme produkty pochopitelně přednostně z pohledu těchto kategorií. Jako první přinesl do ČR tento náhled na stárnutí a zdraví srovnávač kvalt.cz a v návaznosti na to hodnotí produkty a služby, podle kvality a ceny.

Co je prvotní příčina stárnutí

V přírodě stárnutí a omezená délka života je sice častá ale nikoliv universální. Například některé stromy, nemají mechanizmus stárnutí a rostou pokud to jde. Stejně jako někteří živočichové, ale  tam se jedná o výjimky. Stárnutí jak je známe je universální pro savce.

O to více naléhavá je otázka co ho způsobuje? Mnoho laiků se kloní k opotřebení, vidí efekt opotřebení na předmětech denní spotřeby jako je automobil ale neuvědomují si, že živý tvor je něco jiného. Automobil nebyl schopen sám vyrůst a nemá žádnou schopnost samoopravitelnosti. V poslední době se začíná prosazovat teorie o programovatelném stárnutí. Stejně jako proces puberty, v jistém věku spustí tělo proces zrychlující autodestrukce.

Proč tělo spouští autodestrukci?

Pro proces cílené autodestrukce jednoznačně hovořily důkazy, teoretikové evoluce, kterým na to nepasovaly jejich teorie, takový výklad odmítali. Ovšem pro lidstvo jako celek představuje stárnutí a omezená délka života  paradoxně obrovskou evoluční výhodu. Největší hrozbou pro populaci je totiž hlad, který pramení z vyčerpání ekosystému a hromadného vymírání. Pokud by neexistovali starší a méně odolní jedinci, kteří zemřou první a tím zmírní tlak na ekosystém, docházelo by k dramatickým hladomorům a ve finále by stejně teoretická nesmrtelnost nebyla k ničemu, pokud by jedinec a většina jeho potomků umřela hlady. Dalším účelem je snaha o průběžnou obměnu populace a zlepšování schopností se přizpůsobit, větší obměna jedinců urychluje evoluci, druh se může rychleji vyvíjet.

Jak tělo vycítí podmínky okolí a přizpůsobuje se

Základním předpokladem přežití všech organizmů je optimalizovat své chování a v souladu se situací v okolí. Člověk pochopitelně není výjimkou, pouze má složitější reakce. Základní životní parametry z pohledu organismu jsou, především dostupnost potravy, námaha, čas… Každý organizmus je optimalizován na optimální využití energie z potravy, proces stárnutí je pouze kolektivní adaptace. Není proto žádným překvapením, že u lidí zpomalují stárnutí takové akce jako je krátkodobý půst, nebo cvičení. To tělu simuluje situace, kdy je nedostatek potravy, nebo stojí velkou námahu potravu sehnat a je možné přerušit proces stárnutí.

Co s tím?

Všichni bychom chtěli být stále mladí nebo alespoň s zdravě stárnout. Pro každou životní etapu existují příslušné aktivity. Universálně se dá ale tvrdit, že bychom měli podporovat organizmus neustálými výzvami a neměli bychom být v situaci přílišného komfortu. Potom tělo vycítí tento komfort a zareaguje jak je naprogramováno, to je snahou o nabírání tukové hmoty rozmnožením a zrychleným stárnutím, aby měli po rozmnožení potomci dost zdrojů. Výzvy nemusí být pouze nepříjemné, existuje i celá řada kvalitních a chutných potravin a doplňků, které vám představí srovnávací server kvalt.cz. Ten přinesl jako první do ČR tento systematický pohled na zdraví.

Druhou možností otevírají do budoucna intervence, kdy bude možné proces stárnutí oklamat a radikálně prodloužit délku života. Je to svým způsobem podvod na přírodě a evoluci, nebude to eticky bezproblémové. Každopádně programová demografická teorie stárnutí takovou možnost považuje za více reálnou, neboť podle ní místo ve zlepšení a opravě těla, spočívá elixír mládí v destrukci a oklamání autodestrukčního kódu.

You may also like

Leave a Comment